فوم سقفی | فوم سقفی چیست؟ | فوم سقفی استاندارد

فوم سقفی چیست؟


فوم سقفی یا همان فوم های از جنس پلی استایرن یا یونولیت قالب هایی هستند که در بتن ریزی سقف از ان ها استفاده  می شود که این فوم سقفی پس از انجام عملیات بتن ریزی و ایجاد مقاومت مورد نیاز سازه و سفت شدن کامل بتن دیگر نیازی به ان ها نیست و میتوان ان ها را به راحتی جدا کرد
در واقع فوم سقفی یک سری پر کننده هستند که به صورت دائم درسازه از ان ها استفاده نمی شود ولی به کمک فوم سقفی این توانایی را به دست می اوریم که سقفی مقاوم و سبک تر از روش های معمولی داشته باشیم و پس از جدا کردن فوم سقفی هیچ تغییری  در مقاومت سازه اتفاق نیوفتد و سقفی یکپارچه را بتوان اجرا کرد