تبیان راهبرد پارسی

پروژه های انجام شده شرکت تبیان راهبرد پارسی


سیتی سنتر اصفهان

تعداد سقف: 7 عدد

زیر بنا: 650.000 متر مربع

زائر سرای کربلا

تعداد سقف: 12 عدد

زیر بنا: 29.000 متر مربع

سیتی سنتر ماهشهر

تعداد سقف: 4 عدد

زیر بنا: 4.000 متر مربع

کارخانجات ظریف مصور

زیر بنا: 110.000 متر مربع

زائرسرا مجمع النور نجف

تعداد سقف: 9 عدد

زیر بنا: 12.500 متر مربع

مجتمع مسکونی بهین

تعداد سقف: 12 عدد

زیر بنا: 3.500 متر مربع

ویلاسازی لواسان

زیر بنا: 5.000 متر مربع

صبا انرژی فردوس

زیر بنا: 1.900 متر مربع