از چه نهاد هایی مجوز گرفته ایم؟

شرکـت تبـيان راهبـرد پارسـي به یاری پروردگـار صـانع در راستـای اهـداف بلنـد خویـش و جهت نيـل به خـودکفـايي فني _ صنعتـي و تحقق ساختمـان سازی نوین اقـدام به تاسیس و تجهیـز خط تمام اتومـاتیک تحت ليسانس شركتـهاي Schnell house و Tecnodinamica از کشور ایتالیا با نام برند TRP نموده است . متخصصيـن فنـي اين شرکـت در زمينـه فنـی ، مهندسـی ، معمـاری و عمـران سازمـان‌ دهـي شده‌ و توانستـه با جـذب نيروهاي خلاق و ممتـاز ، برتري علمي خود را حفظ نمـود.