لیست قیمت (تاریخ آپدیت ۱۳ بهمن)

نام محصولکارخانه تولیدکنندهنوع ورقنوع فومضخامتمحل تحویلقیمت (تومان)
ساندویچ پانل دیواری تبیان راهبرد پارسیگالوانیزه 0.5 میلی متر پلی یورتان دانسیته 40 ۲سانتی متر ارسال رایگانهر متر مربع 510000 تومان
ساندویچ پانل دیواری تبیان راهبرد پارسیگالوانیزه 0.5 میلی متر پلی یورتان دانسیته 40 ۳سانتی متر ارسال رایگانهر متر مربع 520000 تومان
ساندویچ پانل دیواری تبیان راهبرد پارسیگالوانیزه 0.5 میلی متر پلی یورتان دانسیته 40 ۶سانتی متر ارسال رایگانهر متر مربع 530000 تومان
ساندویچ پانل دیواری تبیان راهبرد پارسیگالوانیزه 0.5 میلی متر پلی یورتان دانسیته 40 ۵سانتی متر ارسال رایگانهر متر مربع 540000 تومان