trphouse
trphouse
trphouse
Tconex

تی کانکس | انواع کانکس و اتاقک قابل حمل

white TRP
Tconex

تی کانکس | انواع کانکس
و اتاقک قابل حمل

white TRP
Tconex
کانکس اتاقک

کانکس اتاقک

flatpack
کانکس فلت پک

کانکس فلت پک

conecx
کانکس قیچی

کانکس قیچی

conex
کانکس جمع شونده

کانکس جمع شونده

conex
کانکس سردخانه

کانکس سردخانه

Sorry, your ID is maybe not correct (If you did not place any ID that means auto-detect does not work.). And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

Tconex

تی کانکس چیست؟!؟

Tconex

تی کانکس چیست؟!؟

ساختن برای زندگی

www.trphouse.com

کانکس و یا اتاقک های قابل حمل یکی از بهترین گزینه ها برای کاربرد های سریع و آسان و بدون دغدغه است. شرکت تبیان این قابلیت را به شما می‌دهد تا با بهترین کیفیت، کانکس مورد نظر خود را برای استفاده های گوناگون انتخاب و به صورت بلند مدت از آن استفاده کنید. روش تولید و استفاده از امکانات مختلف برای شما قابل انتخاب است تا آنچه نیاز دارید را پس از مشاوره مستقیم با متخصصین ما در سریع ترین زمان تحویل بگیرید. شما نیز می توانید این محصولات را در ابعاد و اندازه های مختلف و یا با انتخاب از بین تولیدات پیشرفته و پیش فرض ما تحویل بگیرید. این گروه محصول مهم توانسته است سال ها برای مشتریان ما رضایتمندی همراه با استفاده های بلند مدت را ایجاد کند. محصولات تی کانکس به شرح زیر است:

ساختن برای زندگی

www.trphouse.com

کانکس و یا اتاقک های قابل حمل یکی از بهترین گزینه ها برای کاربرد های سریع و آسان و بدون دغدغه است. شرکت تبیان این قابلیت را به شما می‌دهد تا با بهترین کیفیت، کانکس مورد نظر خود را برای استفاده های گوناگون انتخاب و به صورت بلند مدت از آن استفاده کنید. روش تولید و استفاده از امکانات مختلف برای شما قابل انتخاب است تا آنچه نیاز دارید را پس از مشاوره مستقیم با متخصصین ما در سریع ترین زمان تحویل بگیرید. شما نیز می توانید این محصولات را در ابعاد و اندازه های مختلف و یا با انتخاب از بین تولیدات پیشرفته و پیش فرض ما تحویل بگیرید. این گروه محصول مهم توانسته است سال ها برای مشتریان ما رضایتمندی همراه با استفاده های بلند مدت را ایجاد کند. محصولات تی کانکس به شرح زیر است:

مزایای کانکس ها و اتاقک های قابل حمل

روی یکی از موارد کلیک کن!!

01

مزيت اول : سهولت نصب

گسترش در کمترین زمان، قابل نصب بودن تجهیزات پزشکی در داخل کانکس

04

مزيت چهارم : قابلیت تبدیل به سالن های بزرگ
کانکس ها می توانند با توجه به نیاز و محل نصب، به سالن های بزرگ تبدیل شوند. برای این کار، کانکس ها به صورت دوقلو و چند قلو در کنار هم قرار داده می‌شوند

05

مزيت پنجم : قابلیت چند طبقه شدن برای احداث ساختمان فوری
کانکس های دو طبقه به صورت دو کانکس دوقلو در کنار هم قرار داده می‌شوند و يك ساختمان فوري را ايجاد مي كنند

06

مزيت ششم : انبار کردن تعداد زیاد کانکس در فضای کم
انبار کردن تعداد زیاد کانکس در فضای کم، مزیت هایی از جمله صرفه جویی در فضا، زمان و هزینه دارد. با كانكس های ما، می‌توانید به راحتی و با صرفه جویی در هزینه، تعداد زیادی کانکس را در فضای کم انبار کنید. 

07

مزيت هفتم : جمع آوری سریع و کم هزینه
کانکس های قابل حمل، به دلیل ساختار ساده و پیش ساخته شده، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می‌شوند. این نوع کانکس ها به راحتی و با صرفه جویی در هزینه، قابل جمع آوری هستند.

08

مزيت هشتم: طراحی اختصاصی
كانکس های قابل حمل، قابلیت طراحی اختصاصی را دارند. با توجه به نیاز و محل نصب، می‌توانید کانکس خود را با طرح و رنگ دلخواه خود طراحی کرد

09

مزيت نهم : هزینه جاری و نگهداری کم 
هزینه جاری و نگهداری کانکس های قابل حمل، به دلیل ساختار ساده و پیش ساخته شده، نسبت به ساختمان های دائمی کمتر است.

10

مزيت دهم : عدم نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب
به دلیل ساختار پیش ساخته بودن، نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب نيست و می‌توان كانكس ها را بر روی زمین، بدون نیاز به بستر سازی خاص، نصب كرد.

11

مزيت يازدهم : قابلیت نصب قبل از اتمام پروژه
با توجه به ساختار این کانکس ها، می‌توانید آن‌ها را در هر مرحله از پروژه نصب کنید.

12

مزيت دوازدهم : انتقال سریع و آسان به محل های مختلف
با توجه به ساختار این کانکس ها، می‌توانید آن‌ها را با صرفه جویی در زمان و هزینه، به محل های مختلف منتقل كنيد.

مزایای کانکس ها و اتاقک های قابل حمل

روی یکی از موارد کلیک کن!!

01

مزيت اول : سهولت نصب

گسترش در کمترین زمان، قابل نصب بودن تجهیزات پزشکی در داخل کانکس

04

مزيت چهارم : قابلیت تبدیل به سالن های بزرگ
کانکس ها می توانند با توجه به نیاز و محل نصب، به سالن های بزرگ تبدیل شوند. برای این کار، کانکس ها به صورت دوقلو و چند قلو در کنار هم قرار داده می‌شوند

05

مزيت پنجم : قابلیت چند طبقه شدن برای احداث ساختمان فوری
کانکس های دو طبقه به صورت دو کانکس دوقلو در کنار هم قرار داده می‌شوند و يك ساختمان فوري را ايجاد مي كنند

06

مزيت ششم : انبار کردن تعداد زیاد کانکس در فضای کم
انبار کردن تعداد زیاد کانکس در فضای کم، مزیت هایی از جمله صرفه جویی در فضا، زمان و هزینه دارد. با كانكس های ما، می‌توانید به راحتی و با صرفه جویی در هزینه، تعداد زیادی کانکس را در فضای کم انبار کنید. 

07

مزيت هفتم : جمع آوری سریع و کم هزینه
کانکس های قابل حمل، به دلیل ساختار ساده و پیش ساخته شده، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می‌شوند.

08

مزيت هشتم: طراحی اختصاصی
كانکس های قابل حمل، قابلیت طراحی اختصاصی را دارند. با توجه به نیاز و محل نصب، می‌توانید کانکس خود را با طرح و رنگ دلخواه خود طراحی کرد

09

مزيت نهم : هزینه جاری و نگهداری کم 
هزینه جاری و نگهداری کانکس های قابل حمل، به دلیل ساختار ساده و پیش ساخته شده، نسبت به ساختمان های دائمی کمتر است.

10

مزيت دهم : عدم نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب
به دلیل ساختار پیش ساخته بودن، نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب نيست و می‌توان كانكس ها را بر روی زمین، بدون نیاز به بستر سازی خاص، نصب كرد.

11

مزيت يازدهم : قابلیت نصب قبل از اتمام پروژه
با توجه به ساختار این کانکس ها، می‌توانید آن‌ها را در هر مرحله از پروژه نصب کنید.

12

مزيت دوازدهم : انتقال سریع و آسان به محل های مختلف
با توجه به ساختار این کانکس ها، می‌توانید آن‌ها را با صرفه جویی در زمان و هزینه، به محل های مختلف منتقل كنيد.

مقالات و اطلاعات بیشتر

مشتریان ما

مشتریان ما