trphouse
trphouse
trphouse

بلوک دوبل دیواری

ساختار فیزیکی بلوک دیواری دوبل:

یکی از دیگر محصوالتی که در اجرای دیوارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بلوک های سیمانی و یا بلوک های سیمانی دوبل با عایق پلی استایرن می باشد. شرکت تبیان راهبرد پارسی در راستای اهداف و برنامه ریزی کاری خود مبنی بر افزایش سبد کاالی محصوالت تولیدی خود نسبت به تولید بلوک های سیمانی فومدار و یا بدون فوم با ضخامت ها، ابعاد و جنس بتن متنوع اقدام نموده است که دارای ویژگی مهم در ضریب عایقیت هستند.

ویژگی ها:

- ترک نخوردن و جمع شدگی
- وزن کم
- پایداری و مقاومت مکانیکی
- مهاربندی
- مقاومت صوتی
- رفتار در برابر آتش
- راحتی در اجرا
- آسایش حرارتی

block
block
block

ساختار فیزیکی بلوک دیواری دوبل:

یکی از دیگر محصوالتی که در اجرای دیوارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بلوک های سیمانی و یا بلوک های سیمانی دوبل با عایق پلی استایرن می باشد. شرکت تبیان راهبرد پارسی در راستای اهداف و برنامه ریزی کاری خود مبنی بر افزایش سبد کاالی محصوالت تولیدی خود نسبت به تولید بلوک های سیمانی فومدار و یا بدون فوم با ضخامت ها، ابعاد و جنس بتن متنوع اقدام نموده است که دارای ویژگی مهم در ضریب عایقیت هستند.

ویژگی ها:

- ترک نخوردن و جمع شدگی
- وزن کم
- پایداری و مقاومت مکانیکی
- مهاربندی
- مقاومت صوتی
- رفتار در برابر آتش
- راحتی در اجرا
- آسایش حرارتی

block

بلوک دیواری

بلوک دیواری

بلوک های دیواری، عایق و ضد حریق، میتواند گزینه ای بسیار مناسب برای ساخت سریع ساختمان باشد. اجرای آسوده همراه با استفاده بهینه متریال، ساختمان شما را از خطرات مختلف حفظ میکند و بهترین گزینه به جای استفاده از آجر و یا مصالح کالسیک دیگر می باشد. با ارائه ویژگی های پیشرفته و طبق درخواست مشتری، بلوک های سیمانی محصولی کاربردی و منحصر بفرد است. در نتیجه یکی از محصوالتی که در اجرای دیوارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بلوک های سیمانی می باشد. شرکت تبیان راهبرد پارسی در راستای اهداف و برنامه ریزی کاری خود مبنی بر افزایش سبد کاالی محصوالت تولیدی خود نسبت به تولید بلوک های سیمانی فومدار با ضخامت ها، ابعاد و جنس بتن متنوع اقدام نموده است و همواره این محصوالت را در بازار های مربوط توزیع می کند.

block
block
block

بلوک دیواری

بلوک های دیواری، عایق و ضد حریق، میتواند گزینه ای بسیار مناسب برای ساخت سریع ساختمان باشد. اجرای آسوده همراه با استفاده بهینه متریال، ساختمان شما را از خطرات مختلف حفظ میکند و بهترین گزینه به جای استفاده از آجر و یا مصالح کالسیک دیگر می باشد. با ارائه ویژگی های پیشرفته و طبق درخواست مشتری، بلوک های سیمانی محصولی کاربردی و منحصر بفرد است. در نتیجه یکی از محصوالتی که در اجرای دیوارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد بلوک های سیمانی می باشد. شرکت تبیان راهبرد پارسی در راستای اهداف و برنامه ریزی کاری خود مبنی بر افزایش سبد کاالی محصوالت تولیدی خود نسبت به تولید بلوک های سیمانی فومدار با ضخامت ها، ابعاد و جنس بتن متنوع اقدام نموده است و همواره این محصوالت را در بازار های مربوط توزیع می کند.

block